Wie is wie


Anita Groen
Buurtbewoner en teamcoördinator De Atlas


Betrokken vanuit het onderwijs in de wijk en als buurtbewoner van Papendrecht ben ik graag op de hoogte van wat er speelt.


Bert Kandel
Voorzitter


Met mijn ervaring als voorzitter van de Burenraad Shell Pernis weet ik hoe belangrijk het is dat bedrijven een goede relatie hebben met hun omgeving. Ik zet me er graag voor in om de Dordtse Burenraad een vliegende start te bezorgen.


Connie de Bruin
Betrokken Bewoner


Ik heb veel contacten in Sliedrecht en heb denk ik een goed beeld van wat er leeft. Daarom verwacht ik dat ik mijn steentje kan bijdragen om het contact weer beter te krijgen en te houden tussen de bedrijven en de omwonenden. Het is makkelijk om vanaf de zijlijn wat te roepen, maar als je niet weet hoe het zit, is dat wat mij betreft niet de weg.


Jan Bijkerk
Voormalig werknemer petrochemie


Een schoon milieu is een verbindend belang en goede communicatie kweekt acceptatie. Ik hoop hieraan bij te kunnen dragen.


Jans Sieben
Voorzitter moestuin de Terp


Ik hou van denken in oplossingen, korte kanalen en handelen. De Staart is een Burenraad waard.


Jeroen Bezemer
Meettechnicus die graag vraagt en zoekt naar het waarom


Zelfs de experts weten en snappen niet alles, laat staan de buitenwereld.


Marchel Schilten
Betrokken bewoner


De Burenraad heeft mijn interesse omdat de milieuproblematiek die aan industrie is verbonden me boeit. Zeker als het gaat om de gezondheid van mensen. Ik vind het mooi dat Dupont en Chemours de onrust onder bewoners in de regio ter harte nemen. Met de Burenraad kunnen we als bewoners constructief meepraten/-denken over milieuvraagstukken die ons allemaal aangaan.


Marianne den Braven
Medewerker beleid en projecten bij Parkschap Nationaal Park De Biesbosch


Chemie en natuur: twee tegengestelde polen, maar hier in Dordrecht zijn het buren. Als lid van de Burenraad wil ik bijdragen aan een goede relatie tussen de fabrieken en de mensen in de Biesbosch.


Peter van Rhijn
Dijkbewoner aan de rivier De Merwede


Ik ben bekend met de petrochemische industrie, ook als het gaat om de combinatie met woongebieden. Mijn kennis en ervaring wil ik gebruiken in de Burenraad. Communicatie tussen bewoners en DuPont en Chemours is en blijft noodzakelijk voor de toekomst.


Thirza Monster
Mede-eigenaar Cirkellab


Vanuit mijn passie voor duurzaamheid – zowel privé als in mijn bedrijf – ben ik continu bezig om te verbinden, communiceren en inspireren op dat vlak onder een breed publiek. Ik hoop met deze achtergrond dan ook op een constructieve en concrete wijze een ‘makelaarsfunctie’ te vervullen tussen de samenleving en DuPont en Chemours!

Top