Werkconferentie ‘Communicatie en impact’ geeft stof tot nadenken

Eind oktober 2019 organiseerde de Burenraad van DuPont en Chemours een werkconferentie over (crisis)communicatie en de impact van latente angstgevoelens. De aanleiding hiervoor was onder andere het Mood-onderzoek naar wat er speelt bij bewoners in de omgeving dat de Burenraad begin dit jaar heeft laten doen. Uit dit onderzoek bleek dat het overgrote deel tevreden is met de leefomgeving en zich nauwelijks zorgen maakt over de nabijheid van de bedrijven. Toch is er wel degelijk angst en onrust…. Hoe kan dat?

Het doel van de werkconferentie was om te leren van vergelijkbare situaties, maar met name om samen tot concrete aanbevelingen te komen. Ruim veertig professionals waaronder lokale en provinciale bestuurders, communicatie- en beleidsadviseurs, management van bedrijven uit de omgeving en natuurlijk van Chemours, DuPont en Dow zelf, maakten gebruik van de uitnodiging. Oud-burgemeester van Dordrecht Peter van der Velden, bovendien onder andere ook voorzitter van de Vereniging van Waterbedrijven Nederland Vewin, was de dagvoorzitter van deze waardevolle middag met drie interessante sprekers: Ine Spee van het Instituut voor Psychotrauma, kunstenares Tinkebell en Nico Haasbroek, oud-hoofdredacteur van de NOS en RTV Rijnmond.

Dood gaan van angst
Ine Spee van het Instituut voor Psychotrauma was onder andere betrokken bij de gevolgen van het onderzoek met de Stint vorig jaar in Oss. Zij betoogde dat ieder mens die zoiets heftigs meemaakt, daar last van ondervindt. Bij veel mensen komt het vanzelf weer goed (goed nieuws), een op de vijf heeft daar meer tijd voor nodig. Kunstenares Tinkebell vertelde over haar ervaringen in Fukushima waar ze meerdere keren geweest is. Over de angst die daar heerst bij de bewoners in het op 11 maart in 2011 door de tsunami met als gevolg kernramp getroffen gebied en het wantrouwen naar de overheid. De bewoners werden gesommeerd, in Japan hangen overal luidsprekers, hun huizen te verlaten. Ze wisten alleen niet waarom. En dat terwijl er uiteindelijk niemand is overleden, niemand is ziek geworden als gevolg van de straling. Er zijn wel 2000 mensen doodgegaan aan angst. Wat bij beide verhalen naar voren kwam was het belang van betrouwbare informatie vanuit de overheid als er zich een ramp voordoet. Vervolgens erkenning en aandacht voor de slachtoffers en de nabestaanden.

Totaal onverwacht
‘In de wereld van de communicatie bereikt de journalistiek een hoogtepunt op het moment dat er iets heel erg gebeurt’, zo vertelde Nico Haasbroek die op het moment van de aanslag op de Twin Towers in 2001 hoofdredacteur bij de NOS was. Ook de vuurwerkramp in Enschede was in die periode. ‘In beide gevallen ging het om iets wat totaal onverwachts gebeurde en een enorme impact had. Dichter bij huis heb ik meegemaakt toen ik bij RTV Rijnmond werkte. Het risico op een ramp in Nederland is het grootst in het Rotterdamse havengebied. Van de ongelukken die zich in de haven voordeden, gelukkig nooit hele grote, hebben we veel geleerd. In het begin waren we vooral bezig met het nieuws, maar we kregen snel door dat je op dat soort momenten voorrang moet geven aan informatie die bedoeld is om de veiligheid te vergroten. Dus mededelingen over binnen blijven of evacueren in plaats van direct op zoek naar de schuldvraag.’

Drie concrete aanbevelingen
Drie werkgroepen: communicatie/media, politiek/bestuur en als derde het bedrijfsleven gingen vervolgens aan de slag met de vraag: geef drie concrete aanbevelingen om de communicatie met de omgeving te verbeteren. Enkele van deze voorbeelden zijn: zorg voor continu contact op meerdere manieren met de omgeving (niet alleen bij incidenten), neem gevoelens serieus, alleen feiten is niet genoeg, laat zien dat je niks te verbergen hebt. De Burenraad zorgt voor een publicatie met de resultaten van de werkconferentie.

Van de conferentie is een publicatie gemaakt. Deze is hier te downloaden: Publicatie werkconferentie Communicatie en impact.