Ondanks Corona gaat Burenraad vooruit

Toen half maart het advies ‘Blijf thuis’ vanuit de overheid van kracht werd, had dit grote gevolgen voor iedereen eigenlijk. Zo ook voor de Burenraad en de medewerkers van DuPont en Chemours. Bij de bedrijven werken de mensen sindsdien zoveel mogelijk vanuit huis. De vergaderingen van de Burenraad, bestaand uit betrokken bewoners van de Staart, maar ook vanuit andere wijken van Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht, met de directies werden uitgesteld. Eind juni was de tijd rijp om de werkzaamheden te hervatten met onder andere een overlegvergadering bij Vogelvereniging De Volière.

Gelukkig zijn er geen besmettingen bekend bij zowel de leden van de Burenraad als bij de medewerkers van de bedrijven, maar de crisis heeft absoluut impact. Bij de bedrijven zijn alleen medewerkers aanwezig die noodzakelijk zijn voor de veilige uitvoering van de productieprocessen. Voor hen is veel aandacht, maar ook voor de medewerkers die vanuit huis werken. Wereldwijd hebben de bedrijven zich aangepast aan de veranderende vraag door Corona. In Duitsland is er bijvoorbeeld een productielijn van DuPont omgebouwd om handgel te produceren.

Op werkbezoek bij DCMR
Tijdens de overlegvergadering kwam onder andere het werkbezoek van de Burenraad bij DCMR aan de orde. DCMR heeft bij dit bezoek in februari uitgelegd wat de taken en verantwoordelijkheden van de omgevingsdienst zijn en hoe het komt dat DuPont (en Dow) en Chemours onder verscherpt toezicht staan. Bij DuPont en Chemours wordt veel meer geïnspecteerd en gehandhaafd door DCMR dan bij vergelijkbare bedrijven. Marc Reijmers, manager Milieu, Gezondheid en Veiligheid bij Chemours) erkent dat de relatie soms moeizaam is, ook omdat er politieke druk bij komt kijken. Hij ziet overigens wel een verbeterende trend en ruimte om in gesprek te gaan. ‘De discussies zijn soms stevig, maar iedereen zit er professioneel in. Bovendien vinden we elkaar ook op veel gebieden. Maar als we er echt niet uit komen, en het is ook ingewikkeld, dan kan het helpen als een rechter toetst aan de regels. Dan weten we allemaal waar we aan toe zijn.’ Als het gaat om de herziening (en splitsing) van de vergunningen dan verwacht DCMR de definitieve versies half december 2020 te verlenen.

Communicatie en informatie
Een ander onderwerp op de agenda is communicatie. Dit kwam ook naar voren tijdens de werkconferentie die de Burenraad eind 2019 organiseerde. De publicatie hiervan is gestuurd naar alle genodigden, gemeenten, beleidsambtenaren, gemeenteraden en andere belanghebbenden. Deze is ook te downloaden via de site van de Burenraad www.burenraad.nl. Eventuele vervolgacties van de bedrijven hierop komen de volgende vergadering op de agenda. Dit geldt ook voor de website van Chemours waar nog verbeterwinst is te behalen. De Burenraad overweegt bovendien om in het najaar een vlogserie op te laten nemen. Vier tot zes vlogs van ongeveer vijf minuten met als doel om op een visuele wijze antwoord te geven op vragen die breed leven in de omgeving en bij de Burenraad. Daarnaast geeft het inzicht in de rol en activiteiten van de Burenraad en is het een kans om op die manier nieuwe leden te werven. Ook dat heeft door Corona op een laag pitje gestaan.