Burenraad blijft in beweging

Hoe het staat met de lopende vergunningaanvragen, de gevolgen van corona, communicatie met de omgeving en nog veel meer werd besproken tijdens de overlegvergadering van de Burenraad van DuPont en Chemours. Door de lockdown was deze vergadering met de directies van de bedrijven voor de tweede keer online via Teams.

De gevolgen van corona zijn bij de bedrijven duidelijk merkbaar. Bij DuPont zagen ze met name het eerste half jaar van 2020 dat de productie flink omlaag ging door een verminderde vraag internationaal. Door een snel herstel van de markt draait DuPont Dordrecht nu weer de volle productie. Hierdoor was een beroep op de NOW-regelingen van de overheid niet nodig. Chemours heeft hier noodgedwongen wel aanspraak op moeten doen, met het oog op behoud van banen. Gelukkig zijn er weinig coronabesmettingen bij de bedrijven, geen van deze besmettingen is gerelateerd aan het werk.

Controles en toezicht
Sinds de start van de pandemie in maart 2020 zijn alleen medewerkers aanwezig die noodzakelijk zijn voor de veilige uitvoering van de productieprocessen. DuPont, Chemours en Dow houden zich strikt aan de RIVM-maatregelen of doen nog meer, bijvoorbeeld een onderlinge afstand van twee meter. Bezoekers worden niet toegelaten op het terrein, behalve handhavende instanties om ter plekke controles te doen. ‘Veel controles gaan overigens ook digitaal’, vertelt Marc Reijmers, manager Milieu, Gezondheid en Veiligheid van Chemours. ‘Vaak krijgen wij een verzoek van DCMR Milieudienst Rijnmond om bepaalde informatie die we dan uiteraard aanleveren.’ De Burenraad is benieuwd of de bedrijven nog onder ‘verscherpt toezicht’ van DCMR staan? ‘Formeel gezien wel, denkt Marc Reijmers. We hebben wel steeds goed overleg, ook over de gesplitste vergunningaanvragen. We gaan dit navragen bij een eerstvolgende gelegenheid. Wij zijn er ook blij mee als de situatie weer normaal is.’

Vergunningen
De afzonderlijke vergunningen voor DuPont, Dow en Chemours zouden volgens de planning van DCMR in juni van dit jaar definitief afgegeven kunnen worden. Dit met een flinke slag om de arm. Eerst worden de conceptvergunningen in het voorjaar nog voorgelegd voor inspraak en zienswijzen. Als er veel opmerkingen komen, kan het proces langer duren. Tot het zover is, is Chemours de vergunninghouder voor de drie bedrijven.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
Zowel Chemours als DuPont hebben een actief sponsorbeleid. Beide bedrijven doen mee met de Beursvloer die georganiseerd wordt door de Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). DuPont is dit jaar lid geworden van deze stichting. Chemours is Partner Plus bij Stichting ANDERS. DuPont heeft onlangs speelgoed ingezameld voor de Voedselbank via Speelotheek Pip&Zo en heeft een vaste relatie met Stichting Present Dordrecht/Papendrecht om te klussen en de handen uit de mouwen te steken waar dat nodig is. Chemours zet zich dit jaar onder andere in voor de RopaRun, Team Stoer. De Beursvloer ging afgelopen november niet door, als dit maatschappelijke evenement er volgend jaar wel weer is, dan zijn de bedrijven uiteraard van de partij. Beide bedrijven hebben nauwe contacten met het onderwijs en bieden ruimte aan stagiaires en leerwerkers.

 

Vlogserie
Het plan van de Burenraad om een serie van vier tot zes (video)vlogs te maken bij de bedrijven staat on hold tot na de lockdown. Met deze vlogs wil de Burenraad op een toegankelijke manier antwoord geven op vragen die leven bij bewoners. Daarnaast wil de Burenraad hiermee meer mensen bereiken en een toelichting geven op de rol van de Burenraad. Vragen die aan de orde zouden kunnen komen bij de vlogs zijn: Wat voor producten maken jullie en welke grondstoffen zijn hiervoor nodig? Hoe verlopen de afvalstromen? Tijdens de vergadering laat Chemours een filmpje zien dat onlangs bij hen gemaakt is met een drone. Behalve mooie beelden van het terrein, de omgeving en verschillende projecten komen in het filmpje ook enkele medewerkers aan het woord die enthousiast uitleg geven over hun werk. Dit filmpje, maar ook de animaties die op de site van DuPont staan, komen wellicht van pas bij het maken van de vlogs en kunnen ook gebruikt worden op websites. DuPont en Chemours vinden het een leuk idee en hebben er vertrouwen in dat dit een leuke en frisse manier is om mensen te informeren.

Meedoen met de Burenraad?
De volgende vergadering is gepland op dinsdag 25 mei waarbij het hopelijk mogelijk is om weer fysiek te vergaderen. Digitaal gaat goed, maar fysiek bevalt toch beter. Tot die tijd zitten de leden van de Burenraad, betrokken bewoners uit Sliedrecht, Papendrecht en Dordrecht, niet stil. Onder andere de eigen website is toe aan een flinke verbeterslag. Versterking van de Burenraad is overigens van harte welkom. Wil je hier meer over weten, stuur dan een mail naar contact@burenraad.nl en de voorzitter neemt contact met je op.

Informatie
Voor meer informatie met onder meer de uitgebreide verslagen van de overlegvergaderingen en de leden van de Burenraad, kijk op: www.burenraad.nl Informatie over de bedrijven is terug te vinden op www.dupontdordrecht.info en www.chemours.com/Dordrecht-Plant.nl_NL

De overlegvergaderingen van de Burenraad zijn openbaar. De eerstvolgende vergadering is op dinsdag 25 mei 2021. Graag aanmelden via contact@burenraad.nl