Burenraad DuPont en Chemours

Goede buren communiceren met elkaar en helpen elkaar.

We willen allemaal een gezonde en veilige leefomgeving waar het prettig wonen en werken is. Om dit te bereiken is het belangrijk om goed en eerlijk contact te hebben. De directies van DuPont en Chemours praten daarom regelmatig (één keer per kwartaal) met betrokken omwonenden uit Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Wijngaarden. Deze bijeenkomsten worden voorgezeten en voorbereid door een onafhankelijke voorzitter.

De taken van de Burenraad zijn

  • de relatie tussen DuPont en Chemours en de lokale samenleving versterken
  • de bedrijven stimuleren om tijdig, transparant en maximaal objectief met de omgeving te communiceren
  • de bedrijven te bevragen op  hun zorg voor de veiligheid van de omgeving
  • de bedrijven te bevragen op hun beleid om de uitstoot van allerlei stoffen in het milieu (onze omgeving) te minimaliseren
  • gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directies van de bedrijven over zaken die in het bedrijf en de omgeving spelen

De verslagen van de gesprekken met de directies van DuPont en Chemours staan onder de knop ‘Verslagen‘. Maak onder de knop ‘Wie is wie‘ kennis met de leden en de voorzitter.

Vragen of aandachtspunten ontvangen we graag. Stuur een bericht via het contactformulier! Binnen drie werkdagen nemen we contact met u op. 

Missie Burenraad

De Burenraad is een onafhankelijk orgaan bestaande uit ongebonden inwoners uit de regio Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht. De leden maken op persoonlijke titel deel uit van de Burenraad en worden daarbij vakinhoudelijk ondersteund naar eigen behoeften.
De Burenraad heeft als primaire taak om de relatie tussen DuPont en Chemours en de lokale samenleving te versterken.
De Raad stimuleert tot een tijdige, transparante en maximaal objectieve communicatie vanuit DuPont en Chemours en volgt dat nauwgezet.
De Burenraad heeft een signaleringsfunctie m.b.t. de relatie tussen DuPont en Chemours en de omgeving en geeft gevraagd en ongevraagd advies hoe deze relatie versterkt kan worden.
De Raad draagt in principe zelf geen inhoudelijke boodschappen uit over de operationele bedrijfsvoering van de bedrijven, maar geeft terugkoppeling over de kwaliteit.