Burenraad DuPont en Chemours

Goede buren communiceren met elkaar en helpen elkaar.

We willen allemaal een gezonde en veilige leefomgeving waar het prettig wonen en werken is. Om dit te bereiken is het belangrijk om goed en eerlijk contact te hebben. Een Burenraad kan daarbij helpen en die is recent van start gegaan.
De Burenraad bestaat uit betrokken omwonenden van DuPont en Chemours in Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht en een onafhankelijke voorzitter.
De Raad heeft als primaire taak om de relatie tussen DuPont en Chemours en de lokale samenleving te versterken en stimuleert tot een tijdige, transparante en maximaal objectieve communicatie vanuit de bedrijven.

Er is regelmatig overleg met de directies van de bedrijven en de Raad geeft advies (zowel gevraagd als ongevraagd). De verslagen hiervan zijn ook via deze site terug te vinden.

Maak op deze website kennis met de leden en de voorzitter. Vragen of aandachtspunten ontvangen we graag. Stuur een bericht via het contactformulier!

 

Missie Burenraad

De Burenraad is een onafhankelijk orgaan bestaande uit ongebonden inwoners uit de regio Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht. De leden maken op persoonlijke titel deel uit van de Burenraad en worden daarbij vakinhoudelijk ondersteund naar eigen behoeften.
De Burenraad heeft als primaire taak om de relatie tussen DuPont en Chemours en de lokale samenleving te versterken.
De Raad stimuleert tot een tijdige, transparante en maximaal objectieve communicatie vanuit DuPont en Chemours en volgt dat nauwgezet.
De Burenraad heeft een signaleringsfunctie m.b.t. de relatie tussen DuPont en Chemours en de omgeving en geeft gevraagd en ongevraagd advies hoe deze relatie versterkt kan worden.
De Raad draagt in principe zelf geen inhoudelijke boodschappen uit over de operationele bedrijfsvoering van de bedrijven, maar geeft terugkoppeling over de kwaliteit.